Debatt

Då är det dags för debatt nr 1. Frågorna är:

 1. Ska Arbetsförmedlingen börja förmedla jobb?
 2. Ska vi avskaffa sjukskrivning och låta Försäkringskassan direkt avgöra de sjukas försörjning?
 3. Vad ska vi göra med kalhyggena?
 4. Ska gårdsbutiker och bryggerier få sälja alkohol ditekt till konsument?

Det får räcka med ämnen. Svenssonpartiet har naturligtvis tagit ställning i dessa frågar:

 1. Det vore önskvärt. Man kan också tänka sig att konkurrensutsätta AF.
 2. Rent administrativt vore det bra – mindre kostnader för samhället när läkarna kan koncentrera sig på att vara läkare istället för att skriva lång utläggningar som sedan FK’s läkare utan pardon ändå förkastar. Men det bästa vore förstås om FK’s läkare träffade patienterna för en egen bedömning innan de bryskt tvingar människor till AF eller jobb.
 3. Förbjud kalhyggen. Det fungerar i andra länder. Det går att bedriva en bra skogsbruk med andra metoder än att kalhugga.
 4. Ja. Trött på politikernas omyndigförklarande av oss medborgare. Tror de verkligen att alkoholister eller riskpersoner kommer att springa till gårdsbutiker som serverar dyrsprit.

Vad tycker ni i dessa frågot? Välkomnar en intressant debatt.

Ha det gott,

Svensson

Annonser

Uppstart inför valet 2018

Svenssonpartiet har beslutat att satsa ordentligt inför valet 2018. Partiprogrammet kommer att revideras- det här med basinkomst är nog inte särskilt lyckat – det blir alldeles för låga nivåer för att det ska bli drägligt att leva. Vi får väl se vad de försök som pågår i världen just nu ger för resultat.

Partiet kommer att fokusera mer på lycka och verka för att lyckoindex införs i Sverige. Vårt välbefinnande beror ju på fler saker än materiella ting och måste vägas in i samhällets utveckling.

En detalj som retar alla medlemmar i Svenssonpartiet är att Försäkringskassans läkare kan överrida en annans läkare beslut angående t ex sjukskrivningar utan att ens träffa patienten ifråga. Detta är att idiotförklara läkare och gör naturligtvis inte att patienten mår bättre. Ansvaret ligger naturligtvis på dagens politiker som inte förstår verkligheten som den är.

Vänligen,

Svensson himself.

Basinkomst – nu är det dags.

Blev väldigt inspirerad av en artikel i DN Debatt om basinkomst. Det kanske är dags nu att börja praktisera Marx’ lära. Inte otroligt att det skulle fungera. Vågar något parti ta upp detta ämne till valet i höst? Tror knappast det – de är alldeles för ”fastfrusna” i nuvarande system om full sysselsättning. Visserligen kan man säkert med massiva satsning och tvingande åtgärder få ner arbetslösheten till 4-5 procent, men är det verkligen värt de miljarder det kommer att kosta? Och till vilken nytta?

Betänk också den oerhörda kontrollapparat och byråkrati som är uppbyggd kring arbetslöshetsförsäkring, försäkringskassa, studiestödshanteringen, bostadsbidrag, pensioner, barnbidrag, etc, kan tas bort till nästan helt.

Svenssonpartiet lägger härmed Basinkomst som ett ytterst prioriterat område för framtiden.

Länk till artikeln i DN Debatt.

Andra läsvärda länkar:

Vad är basinkomst?

Basinkomst på Wikipedia.

Tro nu inte att detta är något svenskt flumpåfund, nej detta är en världsrörelse som har många goda implementeringar redan nu.

Basic Income Earth Network.

Rosenterapi vs. golf

Från Kroppterapeuternas Yrkesförbund hemsida:

Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. Behandlingen bidrar till djup avspänning och en ökad kroppsmedvetenhet.

Rosenterapi räknas som friskvård men inte en 18-håls golfrunda. Viss är det sjukt?

Förbjud kalhyggen

Idag är kalhyggen i princip förbjudna i många länder. Sverige, Brasilien, Kina och Ryssland är undantagen. Nu är det dags för Sverige att ett ta ett stort steg mot miljöhållbart skogsbruk. Finns det någon som verkligen tycker det är estetiskt tilltalande med kalhygge? Tror inte det.

Den metod som kan användas för att få en bättre biologisk mångfald är gallring, eller blädning som det kallas i branschen. Detta är den metod som användes innan man på 1950-talet började med kalhyggen. Gallringen görs typiskt var 20-30’e år då endast de stora träden plockas ut. De mindre träden lämnas kvar och får växa till sig. Någon nyplantering ska inte behövas med denna metod.

De konkreta förslagen för Sverige blir:

 • Utöka forskningen för att få fram alternativa avverkningsmetoder inom skogsavverkningen för att på sikt förbjuda kalhyggen.
 • Man ska behöva ansöka om kalhyggesavverkning och det tillståndsgivning ska vara restriktiv.
 • Inför en miljömärkning: Kalhyggesfritt trä.

Internationellt är kalhyggen ett mycket större problem än i Sverige. Jag tänker speciellt på regnskogavverkningen i Brasilien och flera länder.

Fort Europa

Jaha, då byggs det murar i Europa igen. Nu är det Bulgarien som bygger mur och stängsel vid sin gräns mot Turkiet. Grekland har ju redan gjort det. Föra att förhindra ekonomiska flyktingar från Syrien! Hallå, vakna, det är KRIG i Syrien. Alla som flyr från krig och svält och annat elände ska naturligtvis vara välkomna till alla EU-länder.

Nu har ju jag en ännu radikaler syn på det hela: Alla ska ha rätt att flytta dit de vill. Fri rörlighet, kan man kalla det med andra ord. Det var en väldig debatt när den fria rörligheten i och med EU’s utvidgning var på tal, men det blev inget stort problem alls. De fåtal rumänska tiggare som för närvarande främst finns i Stockholm är ett ytterst marginellt problem.

Sverige är dock en förebild i EU vad gäller mottagen av asylflyktingar. Kolla bara på denna statistik:

Källa: Eurostat (bearbetning)

Ja, här kan man ju se hur utsatt Bulgarien är. Nåväl, Bulgarien är ett relativt fattigt land i EU, men det finns andra länder på listan som verkligen borde skämmas.

Många länder är rädda för invandring. Det ska de inte vara då forskning visar att länder vinner på invandrarna inte bara kulturellt men också rent ekonomiskt. Med den åldrande befolkningen i många länder är faktisk invandring det enda sättet att förhindra en försämring i välfärden.

Länge leve den fria rörligheten.

Golf är friskvård

Golf är nyttigt! Inte är det onyttigt att vara ute och gå i friska luften i cirka 4 timmar? Naturligtvis är nuvarande regler där golf inte klassas som friskvård helt uppåt väggarna.

Jag spelade en golftävling i somras och i samma boll spelade en sjuksköterska. Hon påpekade att de som först kommer upp ur sängen efter en operation är just golfare. De vill gärna bli friska så fort som möjligt så att de kan komma ut på golfbanan igen.

Jag har även spelat med 70-80-åriga gubbar och gummor som lever för sin golf. De spelar oftast flera gånger per vecka, ja del nästan varje dag.

Nu är inte detta något som jag sitter och svamlar ihop. Det har gjorts en undersökningen på Karolinska Institutet som hänvisar till en forskningsrapport som påvisar att en aktiv golfare förlänger livet med upp emot fem år tack vare sin fysiska aktivitet. Det, om något, borde ju bevisa att golf är att betrakta som friskvård.

Det konkreta förslaget blir då:

 1. Ändra nuvarande regler för vad som räknas som motion och friskvård till att bland annat innefatta golf.

Lite länkar med mera information:

Rätten att flytta dit man vill

Alla ska ha rätt att flytta dit man vill. Någon från Borås kanske vill flytta till Nässjö och någon från Umeå kanske vill flytta till Laholm. Det låter inte så kontroversiellt – det är ju bara till att flytta, och fixa bostad och jobb förstås.

Men flytträtten ska inte bara gälla inom nationernas gränser. Någon från Sverige kanske vill flytta till Azerbajdzjan, någon från Kenya vill flytta till Belgien och någon från Kina vill flytta till Venezuela. Detta ska vara helt fritt. Alltså, fri flytträtt till vart som helst på jordklotet. På detta sätt så skulle nationerna behöva skärpa sig så att de får behålla sina innevånare och att nya flyttar in. Fullt fungerande behövs egentligen inte nationerna, men det kan ta ett tag att komma dithän. Naturligtvis är varje människa ansvarig för att försörja sig själv. Man kan inte räkna med att få bidrag från någon bara för att man flyttar.

Detta blir förstås ett helt annat samhälle än det vi har idag, på gott och ont, men troligtvis mest på gott. Det finns idag väldigt många murar både fysiska som i Israel och gränsen mellan USA och Mexiko men även mera imaginära såsom muren kring EU och gränsen mellan Danderyd och Sollentuna.

Nåväl, hela idén är verkligen utopisk, men den går att bryta ner i mera praktiska frågor.

Föra att kunna flytta så behövs det bostäder och försörjningsmöjligheter dit man flyttar. Om vi tittar på Sverige idag så saknas det en hiskeligt massa bostäder. Så det behöver byggas mycket mera, särskilt mindre hyresrätter till ungdomar som idag bor hos sina föräldrar alldeles för länge. Varför byggs det då inte mera? Ja, inte är de privata bostadsbolagen särskilt intresserade att få upp produktionen – då kanske priserna sjunker och de tjänar mindre pengar. Byråkratiskt krångel är också en anledning. En tredje är de höga priserna på byggnadsmaterial i Sverige.

Så tre konkreta punkter för att få igång byggandet:

 1. De kommunala bolagen måste sätta igång och bygga mera. Särskilt mindre lägenheter och studentlägenheter.
 2. Förenkla byråkratin.
 3. Köp byggnadsmaterial från utlandet. Det är mycket billigare ute i Europa. På så sätt skulle även de svenska priserna på sikt sjunka.

Om vi tittar lokalt (Västerås) och super-lokalt (Rönnby) så behövs det byggas mera på Rönnby. Det finns idag INGA hyresrätter som utflugna barn kan flytta till om de vill vara kvar i området. Att få en blandning av unga, gamla, familjer, ensamstående, inrikes födda, utrikes födda etc skulle berika stadsdelen och förmodligen också göra att centrumet lever upp.

Så två konkreta förslag för Rönnby.

 1. Bygg hyresrätter.
 2. Utveckla centrum med småindustrier och affärer.

Europa ska jag skriva om senare.